کیسه خواب

کیسه خواب

هنگائوکیسه خواب کمپینگبرای تمام فصول عالی است - درجه حرارت 41-77 درجه سانتیگراد (5-25 درجه سانتیگراد).راحت ترین دما برای انسان 50-68 درجه سانتیگراد (10-20 درجه سانتیگراد) است. این امر از طریق فناوری پر کردن دو برابر به دست می آید.ایده آل برای کوله پشتی، کمپینگ و پیاده روی حتی در خانه.مطمئنا بهترینکیسه خواببرای ماجراجویی. علاوه بر این، کیسه خواب ما را می توان در یک کیسه فوق العاده جمع و جور در عرض چند ثانیه بسته بندی کرد.نیازی به تا زدن یا رول کردن آن نیست.فقط آن را در کیف حمل محکم قرار دهید، بند ها را بکشید و در یک بسته کوچک و سبک سه پوندی جمع می شود که به راحتی در هر کوله پشتی جا می شود.
+86 15700091366