چادر

  • Pop-up Canopy Tent

    چادر سایبان پاپ آپ

    این سایبان پاپ‌آپ 10 فوتی با پای مستقیم، 100 فوت مربع سایه برای حدود 15 نفر فراهم می‌کند.با سه گزینه ارتفاع، 69 اینچ از زمین تا پایین لبه برای کمترین ارتفاع..دکمه های قرمز انگشت شست تنظیم ارتفاع را آسان می کند

+86 15700091366