چادر

چادر

هنگائو سایبانقابل اعتماد ترین و پرفروش ترین استسایبان پاپ آپyنام تجاری مستقر درچین.ما انواع لوازم جانبی و قطعات را برای محصولاتی که می فروشیم موجود می کنیم و اگر چیزی در مورد محصولات ما دارید، آماده کمک به شما هستیم.هنگائو cدرجه تجاریچادر سایبانقابهمراه با sطراحی ساختار خرپایی کامل,hپوشش پودری تون ammer،gظاهر بد و مقاومت در برابر زنگ زدگی. جدیدترین سیستم قفل انگشت شست که به راحتی قفل و آزاد می شود.سه موقعیت ارتفاع، ارتفاع فاصله از قله از 10.5 فوت، 10 فوت تا 11.1 فوت. تنظیم کنید و به راحتی توسط 1 یا 2 نفر در عرض چند دقیقه بدون هیچ ابزاری پایین بیاورید. این پاپ آپچادر درجه تجاریهمه این کارها را انجام می دهد و برای هر نیاز تجاری یا سرگرمی پوشش می دهد.
+86 15700091366